Placemaking

Het is nog onduidelijk welke vorm en invulling Haarendael uiteindelijk gaat krijgen. In de tussenliggende tijd willen we Haarendael weer onderdeel laten worden van het (be)leven van de inwoners door middel van zogenaamde placemaking. Het ontmoeten speelt daarin een belangrijke rol. Daar horen ook toegankelijkheid en gebruik bij.

Het mooie van een tijdelijke invulling geven is dat er levendigheid ontstaat, voor verbinding zorgt, inclusief maakt: “iedereen kan meedoen”, de lokale kwaliteiten zichtbaar worden, bestaande gebouwen niet verloederen enzovoort. Kunst, cultuur, ambacht en storytelling kan goed samenkomen op deze mooie en bijzondere locatie.

Wat daarvoor gedaan moet worden weten we nog niet. Dat willen we in samenspraak met elkaar gaan ontdekken.

Het terrein zal voor de tijdelijk invulling vrijgemaakt worden van oude opstallen en zal opgeschoond worden en bereikbaar gemaakt. Hierna omschrijven we welke kansen en ideeën er in de verschillende onderdelen van het landgoed mogelijk zouden kunnen zijn.

Oprijlaan

De oprijlaan, van ruim 400 m lang is uniek en kenmerkend voor het gebied en de historie. Deze zal dan ook behouden blijven en in de toekomstige ontwikkeling worden geïntegreerd. De oprijlaan zal in elk geval een opknapbeurt nodig hebben. Het tijdelijk gebruik mag de oprijlaan geen schade aanrichten. Toch zijn er ook binnen deze beperking mooie invullingen te bedenken, bijvoorbeeld een natuurlijke sprintbaan of een verhaal vertellende tijdlijn tussen de bomenrij. Mogelijk in samenwerking met de Gedenkplaats Haarendael.

Oude schuren

De oude, redelijk karakteristieke schuren zijn heel goed te transformeren tot instapklare start-up werkplekken. Bij de schuren zijn ook parkeerplaatsen gesitueerd. Deze voorziening blijft intact voor de tijdelijke invulling. Een inspirerende ruimte waar start-ups tegen een lage huur hun bedrijf een goede start kunnen geven. Het kunnen ook werkplekken zijn die verhuurd worden aan ZZP’ers die toch graag voor een deel in de week een werkplek buitenshuis willen hebben.

Maar er is nog meer mogelijk. Wat te denken van een kunstatelier, een galerie of expositieruimte, of te huren vergaderruimtes.

Oude Jaren 80 bebouwing

Deze bebouwing is al eerder voor kamerbewoning gebruikt. De bebouwing behoeft wel aanpassingen om het geschikt te maken voor tijdelijke bewoning. Ter voorkoming van verdere vandalisme is door de huidige eigenaar een vergunning aangevraagd voor een verruiming van de bewoning naar 45 plaatsen. Voor deze bebouwing is het gewenst dat er tijdelijke bewoning wordt gerealiseerd voor arbeidsmigranten.

Arbeidsmigranten worden benoemd omdat deze doelgroep bekend is, maar er is meer mogelijk of er zijn combinaties te bedenken. Denk bijvoorbeeld aan kenniswerkers of mensen die op korte termijn tijdelijke huisvesting zoeken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in combinatie met een Coffee Corner of een buurtsuper kunnen zijn.

Breviertuin

Het mooie en volwassen groen van de Breviertuin wordt in de herontwikkeling opgenomen. De tuin heeft wel een opknapbeurt nodig. Misschien is er een samenwerking te vinden met een zorginstelling  of werk- en leerplekken en/of dagbesteding om de tuin in de toekomstige staat te brengen. De tuin kan in de tussenliggende gebruikt worden. Het is alleen niet de bedoeling dat het gebruik schade aanricht hieraan. Mogelijk dat er op de open ruimte, die later in dit stuk wordt beschreven, de nieuwe aanplant voor het herstel van de tuin kan worden gekweekt. We roepen mensen met ideeën hierover op om ze met ons te delen.

De kapel

De kapel is behouden gebleven en zal de fysieke herinnering zijn van wat er ooit was. Zij zal gerenoveerd worden. Nu wordt eerst gezorgd voor behoud. De kapel is wind en waterdicht gemaakt om verder verval tegen te gaan. Het plan voor de renovatie wordt opgesteld. Deze zal worden gebaseerd op de historische waarden en benodigde bouwkundige aspecten. De wens is dat in de kapel de Gedenkplaats-Haaren en het museum gehuisvest worden. Hier zal de geschiedenis van Haarendael opgehaald en verteld kunnen worden. De tijdelijk invulling en het gebruik mogen niet strijdig zijn met dit gebruik en verhaal.

Open ruimten

Het landgoed beschikt over open ruimten. Daarnaast zullen er open ruimten ontstaan na het verwijderen van het verwoeste gebouw die voor meerdere doeleinden inzetbaar zijn. Deels voor incidentele invulling en deels voor een langer durende tijdelijk invulling. Afhankelijk van de wensen en de initiatieven kan hier invulling aangegeven worden. De beide varianten zijn goed naast elkaar te verenigen.

De open ruimten zijn voor meerder doeleinde geschikt. Ook al gebeurd er niets, het is een fijne plek om er te zijn. Ander gebruik is ook denkbaar. Een pop-up restaurant, een schilder-workshop, een zomer- of winterfair, speurtochten, foodtruckfestivals, pluktuin,  etc. etc.

Veel ruimte waarin van alles kan en mag gebeuren met behoud van en respect voor het historische karakter.

Een idee of plan? Mail ons via het contactformulier of stuur een Whatsapp naar 06 – 14 74 07 26

Organisatie en beheer.

Wat belangrijk is dat alle activiteiten goed georganiseerd en beheerd worden. Daarover worden met gebruikers duidelijke afspraken gemaakt.