Hartelijk Haarendael

Aan het eind van een lommerrijke oprijlaan ligt de historie van het Landgoed Haarendael, een voormalig seminarie bedoeld om priesters op te leiden. In 1839 start de geschiedenis van dit schitterende stukje Haaren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg het gebouw een andere bestemming. Het werd in gebruik genomen door de Duitsers als interneringskamp annex gevangenis.

In 2019 kwam er abrupt een einde aan deze geschiedenis. Een enorme brand verwoeste het gebouw grotendeels. De kapel waarin de Gedenkplaats gevestigd is bleef behouden.

De ontwikkeling van nieuwe geschiedenis op deze plek gaat opgestart worden.

Lithos bouw & ontwikkeling uit Amersfoort is door de eigenaar aangetrokken om de locatie te ontwikkelen tot een aantrekkelijk (woon)gebied met respect en herbeleving van de waarden die het landgoed kent. De herontwikkeling betreft zowel het fysieke programma als de herinrichting van de landschappelijke invulling. Samen met de inwoners zijn we in meerdere dialoog ronden tot een evenwichtig plan komen.

De film over de tot standkoming van Leefgoed Haarendael ziet u hieronder.

 

Lef - Bezieling - Gastvrijheid

Haarendael is anders. Haarendael is uniek. Een plek waar lef, bezieling maar ook gastvrijheid een belangrijke rol gespeeld hebben. Dat zijn ook onze ambities in het ontwikkelproces. Misschien dus net even anders acterend dan gewoonlijk. Maar met hart en ziel aan het werk voor een nieuw Haarendael. Welkom bij Hartelijk Haarendael!

Waardevol erfgoed

Het landgoed Haarendael kent haar oorsprong vanaf 1839 en is opgericht door het bisdom ’s-Hertogenbosch. Het wordt de ‘Groot Seminarie Haaren’. Vele jaren lang worden hier priesters opgeleid. Het eerste gebouwde deel, de “U-vorm” om de kapel heen is uit 1839, in de jaren daarna zijn er verschillende vleugels aangebouwd. Op 8 september 1941 is het gebouw toegeëigend door de Nazi’s en gebruikt als gevangenis. Haaren wordt bevrijd op 26 oktober 1944 waarna de Engelse bevrijders het gebouw in gebruik namen. De laatste bevrijders vertrokken op 15 mei 1945 waarna de priesterstudenten weer konden terugkeren. In 1967 stopt de priesteropleiding en wordt het Groot Seminarie na 128 jaar opgeheven.

Belangrijke participatie

De wensen van inwoners en stakeholders zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het nieuwe Haarendael.

Wat zijn de dromen, wat zijn de wensen, hoe ziet u Haarendael over vijf jaar. Al deze gedachten kunnen bij elkaar richting geven aan de ontwikkeling van Haarendael.

Daarover gaan we in dialoog met elkaar. Volg deze site om te lezen wanneer de Omgevingsdialogen plaats vinden. Geef u op en denk mee!

Bekijk video

Erfgoed in ontwikkeling

Het nadenken over wat we echt belangrijk vinden voor Haarendael, onze kernwaarden, geeft ook inzicht in wat we willen bijdragen aan Haaren, Oisterwijk, Brabant en de maatschappij. Begrippen die dan de revue passeren, naast de gekozen kernwaarden, zijn waardigheid, inspiratie, openheid, vriendelijkheid, plezier, nieuwsgierigheid, verwondering, privacy en geborgenheid. Interessant daarbij is dat we uitnodigend willen zijn, en met kwaliteit en uitstraling de kwaliteit van vroeger opnieuw willen laden. Door hernieuwde betekenis te geven aan de plek kunnen we ook de toekomstige bewoners of gebruikers van Haarendael faciliteren in hun eigen betekenis.

Vastgesteld Ontwikkelkader: de mogelijkheden

Met de input van de Structuurvisie heeft Gemeente Oisterwijk in samenwerking met Lithos en haar projectteam het Ontwikkelkader geschreven voor Landgoed Haarendael. Dit vastgestelde kader is het onderhavige stuk dat mogelijkheden biedt voor het ontwikkelen op Landgoed Haarendael.

Benieuwd? Download hier 

 

Visie Landgoed Haarendael

Vanuit het ontwikkelkader heeft inmiddels de eerste atelier sessie plaatsgevonden. Er is veel informatie opgehaald van experts. De atelier sessie werd georganiseerd om experts, eigenlijk branchevertegenwoordigers, de ruimte en mogelijkheid te bieden om mee te denken over de invulling van het monument. Deze sessie was de eerste van meerdere sessies. In december wil Lithos ook de toekomstige bewoners, Harenaren, omwonenden en belangstellenden vragen om in dit proces mee te denken. Daarom zal naar aanleiding van het vastgestelde Ontwikkelkader, nieuwe dialoogrondes plaats vinden.