Hartelijk Haarendael

Aan het eind van een lommerrijke oprijlaan ligt de historie van het Landgoed Haarendael, een voormalig seminarie bedoeld om priesters op te leiden. In 1839 start de geschiedenis van dit schitterende stukje Haaren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg het gebouw een andere bestemming. Het werd in gebruik genomen door de Duitsers als interneringskamp annex gevangenis.

In 2019 kwam er abrupt een einde aan deze geschiedenis. Een enorme brand verwoeste het gebouw grotendeels. De kapel waarin de Gedenkplaats gevestigd is bleef behouden.

De ontwikkeling van nieuwe geschiedenis op deze plek gaat opgestart worden.

Lithos bouw & ontwikkeling uit Amersfoort is door de eigenaar aangetrokken om de locatie te ontwikkelen tot een aantrekkelijk (woon)gebied met respect en herbeleving van de waarden die het landgoed kent. De herontwikkeling betreft zowel het fysieke programma als de herinrichting van de landschappelijke invulling. Samen met de inwoners zijn we in meerdere dialoog ronden tot een evenwichtig plan komen. Dit plan 'leefgoed Haarendael' ligt nu ter beoordeling bij de gemeente Oisterwijk.

De film over de tot standkoming van Leefgoed Haarendael ziet u hieronder.

 

Lef - Bezieling - Gastvrijheid

Haarendael is anders. Haarendael is uniek. Een plek waar lef, bezieling maar ook gastvrijheid een belangrijke rol gespeeld hebben. Dat zijn ook onze ambities in het ontwikkelproces. Misschien dus net even anders acterend dan gewoonlijk. Maar met hart en ziel aan het werk voor een nieuw Haarendael. Welkom bij Hartelijk Haarendael!

Waardevol erfgoed

Het landgoed Haarendael kent haar oorsprong vanaf 1839 en is opgericht door het bisdom ’s-Hertogenbosch. Het wordt de ‘Groot Seminarie Haaren’. Vele jaren lang worden hier priesters opgeleid. Het eerste gebouwde deel, de “U-vorm” om de kapel heen is uit 1839, in de jaren daarna zijn er verschillende vleugels aangebouwd. Op 8 september 1941 is het gebouw toegeëigend door de Nazi’s en gebruikt als gevangenis. Haaren wordt bevrijd op 26 oktober 1944 waarna de Engelse bevrijders het gebouw in gebruik namen. De laatste bevrijders vertrokken op 15 mei 1945 waarna de priesterstudenten weer konden terugkeren. In 1967 stopt de priesteropleiding en wordt het Groot Seminarie na 128 jaar opgeheven.

Belangrijke participatie

De wensen van inwoners en stakeholders zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het nieuwe Haarendael.

Wat zijn de dromen, wat zijn de wensen, hoe ziet u Haarendael over vijf jaar. Al deze gedachten kunnen bij elkaar richting geven aan de ontwikkeling van Haarendael.

Daarover gaan we in dialoog met elkaar. Volg deze site om te lezen wanneer de Omgevingsdialogen plaats vinden. Geef u op en denk mee!

Bekijk video

Erfgoed in ontwikkeling

Ook experts doen mee in de ontwikkeling van Haarendael. Vanuit hun eigen expertise leveren ze input die het Haarendael de landgoedachtige opzet en de cultuurhistorische waarde doen behouden of zelfs versterken. Dat begon met kijken, voelen en beleven. Klik op 'lees meer' en luister naar de gedachten van de experts.

Kadernotitie: de mogelijkheden

Met de input van de Structuurvisie van de gemeente Haaren heeft Lithos de Kadernotitie geschreven. Daarin worden vanuit de vastgestelde beleidskaders de ontwikkelingskaders en mogelijkheden beschreven.

Benieuwd? Download hier 

 

Visie Landgoed Haarendael

Inmiddels hebben er 3 ronden omgevingsdialoog plaatsgevonden. Op 8 juli hebben wij onze ideeën gedeeld, daarvoor hebben we de Kadernotitie gebruikt als basis. Er is heel veel informatie opgehaald vanuit de omgeving. Op 21 september hebben wij laten zien hoe de opgehaalde informatie is verwerkt in de plannen voor het landgoed en hebben wij daar feedback op gekregen. In de laatste ronde op 13 oktober hebben wij onze visie op de invulling van het landgoed gepresenteerd. De opgehaalde informatie en de kennis van het team van specialisten is samengevat in het document  "Visie Landgoed Haarendael" en de film 'Leefgoed Haarendael'